Günümüz dünyasında hızla değişen ve gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen pazar kurumların birbirleriyle rekabetlerini artırmıştır. Bu doğrultuda teknolojiyi kullanan kurumlar bir adım öne geçmiş, kullanamayanlar ise ya yerinde saymışlar ya da yok olup gitmişlerdir. İşte tam bu noktada devreye yönetim danışmanları girmektedir. Artık sadece kötü gidişatı olan kurumlar değil, verimliliğini artırmak isteyen, kendi yöntemleri ile sorunlarına bir çözüm bulamayan, yenilenmek isteyen kurumlar ve değişim süreçlerine ayak uydurmaya çalışan kurumlar da yönetim danışmanlarından yardım almaktadırlar.

Yönetim danışmanları, müşterilerine şirketin sorunları hakkında bilgi vermek, sorunların çözümü hakkında destek vermek ve önerilerde bulunmak, verimliliği artırmak, verimliliğin kalıcı olmasını sağlamak ve bu konularda eğitimler vermekle sorumlu olan ve bu süreç sonunda kuruma fayda sağlayan kişilerdir. Buna göre bir yönetim danışmanı;

 • Bağımsız ve objektif düşünebilen,
 • Müşteri menfaatini ön planda tutabilen,
 • İş ahlakı ve gizlilik ilkelerini bilen ve bunlara uyan,
 • Yönetim süreçleri konusunda bir ya da daha fazla konuda uzmanlaşmış,
 • İş süreçlerine çözüm odaklı yaklaşabilen,
 • Danışmanlık yapacağı kurumun kültürünü analiz edebilen,
 • İnsan ilişkileri kuvvetli,
 • Sunduğu çözümleri karşı tarafa kabul ettirebilen,
 • Doğru analizler yapıp doğru çözümler sunabilen kişilerdir.

Bir yönetim danışmanlığı süreci;

 • Tespit çalışması
 • Durum raporu
 • Çözüm önerileri
 • Uygulama sürecinin anlatılması
 • Yeniden değerlendirme ve
 • Sonraki dönemler için yeniden planlama aşamalarından oluşur.

Bu doğrultuda yönetim danışmanlığı verdiğimiz alanlar;

 • Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetim danışmanlığı,
 • Ar-ge ve inovasyon yönetimi danışmanlığı
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı
 • Kurumsal süreç yönetim danışmanlığı
 • Kurumsal bilişim projeleri yönetim danışmanlığı
 • Sektörel yönetim danışmanlığı