Master Institute; Bilişim Teknolojileri, Yaratıcılık-İnovasyon ve Pazarlama İletişimi alanlarında uzmanlaşmış bir eğitim birimi ve danışmanlık kuruluşudur.

Master Institute, akademik alandaki lisans ve lisansüstü eğitim programlarında üniversitelere ve farklı seviyelerdeki eğitim birimlerine danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de kurum ve kuruluşların vizyoner bir bakış açısıyla gelişimlerini sürdürmeleri için var olan yeteneklerini eğitim yoluyla geliştirmelerine katkı sağlamakta, kısa ve uzun dönemli eğitim programlarıyla bireylerin profesyonel iş yaşamındaki gelişimlerini sürdürmelerine odaklanmaktadır.