TAKIM ÇALIŞMASI

ID:
MI 202

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi :

Tek başına çalışan bir insan tüm sorumlulukları tek başına üstlenmek zorundadır ve bütün süreçleri tek başına yönetmek zorundadır. Böyle bir durumda çok daha fazla inisiyatif kullanıp, sadece kendi bakış açısıyla ilerlemek durumunda kalır. Bu durum çok daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Fakat birbirlerini anlayan ve ortak değerlere sahip insanlar ortak çalıştıklarında hem sorumlulukları paylaşırlar, hem iş yükünü azaltırlar, hem de çok farklı bakış açılarıyla işe yaklaşıp daha hızlı sonuç alabilirler.

Birlikte başarma duygusu insanların motivasyonunu artırır ve kişilerin çalışma istekleri de süreklilik kazanır.  “Takım Çalışması” eğitimi de bu çerçeve doğrultusunda kişilerde ortak çalışma bilinci oluşturarak başarıyı artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Amacı

Katılımcıların dinleme, fikir alışverişinde bulunma, sorumlulukları paylaşma, farklı problem çözme teknikleri geliştirerek ve takım ruhu yaratarak belli bir hedefe odaklanmalarını sağlamaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar; birlikte çalışarak takım olma ve beraber iş yapma yetilerini geliştirecek, kendilerini ve takım üyelerini daha iyi tanıyacak, onlarla daha iyi anlaşacak ve bir bütünün parçası olarak nasıl davranmaları gerektiğini öğreneceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Ekip liderleri, kurumlarda takımdan sorumlu yöneticiler, bir takımın parçası olarak çalışanlar ve takım ruhuna sahip olarak daha başarılı olmak isteyen herkes bu kursa katılabilir.