STRES YÖNETİMİ

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Gündelik yaşamın getirdiği sorumluluklar ve şehir hayatının getirdiği zorluklar insanları alışılagelmişin dışında ağır yüklerin altına sokar. İnsanlar bu sorumluluklar ve yükler karşısında sürekli bir çaba sarf etmek zorunda kalırlar. Yoğun çabalama ve sorumluluklar insanlarda strese neden olur. Birçok insan farkına varmasa bile yoğun bir stres altındadır. Stres insanlarda mutsuzluk, özgüven eksikliği, en basit problemlerle başa çıkamama gibi ruhsal durumların yanında baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik gibi fiziksel tepkilere de yol açar. Fakat stres artık günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kontrol edilebilen stres insanlara fayda sağlar. Tersi bir durum ise birçok olumsuzluklara yol açar.

Eğitim Amacı:

Bu eğitimin amacı katılımcılarda stres hakkında bir bilinç oluşturarak stresle yaşamayı öğretmek, günlük yaşamdaki ve iş yaşamındaki etkilerini en aza indirecek ve etkin çalışma koşullarını sağlayacak tekniklere yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek stres durumlarını kontrol altına alma yöntemlerini öğretmektir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar; stresi tanımlayabilecek, stresi kontrol etmenin yollarını öğrenecek ve başkalarının stresi karşısında uygu ve doğru tepkiler verebileceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Yöneticiler, yönetici adayları, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve stres düzeyini kontrol altında tutmak, iş yerinde performansını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir