MÜZAKERE VE İKNA YÖNTEMLERİ

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

İnsan doğası gereği her zaman bir çatışma ve değişim içerisindedir. Her insan olaylara kendi gözünden bakar ve bu şekilde yorumlar. Bu nedenle her insan farklı bir görüş ve bakış açısı demektir. İki birey ya da grup bir araya geldiği andan itibaren fikir, değer ve menfaat zıtlaşması meydana gelir. Bu durum hem kurumsal hem de kişisel hayatta geçerlidir. Bu zıtlaşma çoğu zaman dezavantaj gibi görünür. Bu durumu avantaja çevirmek müzakere yöntemlerini bilmekle mümkündür.

Hayatın her anında ve her ortamda sürekli insanlar birbirleriyle bir müzakere, pazarlık ve ikna etme-edilme süreci içerisindedirler. Müzakere insanların neyi nasıl düşündüklerini öğrenmenin en iyi yoludur. Aynı zamanda kişi hem kendi düşüncesini yönetmeyi hem de karşı tarafı nasıl ikna edeceğini de öğrenir. İkna ve müzakere etme hem eğitim hayatında, hem kurumsal hayatta, hem de günlük hayattaki ilişkilerde kişiyi başarıya taşır. Müzakere ve ikna yöntemleri sayesinde kişi çatışmayı nasıl ortadan kaldıracağını ve karşı tarafın beklentileri doğrultusunda onu nasıl ikna edeceğini öğrenir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı kişisel veya grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılması, kısa ve uzun vadeli, olumlu ve yapıcı ilişkiler geliştirme, kalıcı başarı elde etme ve tatmin edici bir çözüme kavuşturma yöntemlerini ve karşılaşılacak çatışmaları kontrol etmeyi öğretmektir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar; müzakere ve ikna becerilerini geliştirerek bu konuda karşılarına çıkacak zor durumların üstesinden gelebilecekler, kontrollü taviz yöntemlerini öğrenerek kazan-kazan çözümler üretebileceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Yeni mezunlar, üniversite öğrencileri, yönetici adayları, yöneticiler, satış ve pazarlama departmanı çalışanları, İK yöneticileri ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.