LİDERLİK

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Lider, mensup olduğu topluma katkı sağlayan, onu değiştiren ve geliştiren, kitleleri peşinden sürükleyen kişidir. Bir liderde bulunması gereken en önemli özellikler; hedefe yönelik derin bir inanç, yaratıcılık, mesajları doğru kurgulayabilme, ilham verici olma ve ikna kabiliyetine sahip olmaktır. Lider olmak için doğuştan bazı yeteneklere sahip olmak tek başına yeterli olmaz. Bu yetenekleri bilgi birikimi ve toplumun koşullarına göre harmanlamak ve geliştirmek gerekir. Liderlik, geliştirilebilecek bir potansiyeldir. Fakat bu potansiyeli doğru kullanmak için lider kişilerin bu yeteneklerini geliştirmeleri ve belli bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu doğrultuda bu eğitimin hedefi katılımcıların etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektedir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı katılımcıların yapılan çalışmaları doğru bir biçimde ölçümleyebilmelerini sağlamak, bütünü görmeyi sağlayan bir bakış açısı kazandırmak ve modern yönetim teknikleri konusunda farkındalık kazandırmaktır.

Bu eğitim sonunda katılımcılar; sonuç ve performansa dayalı bir yönetim tarzı için liderlik becerilerini geliştirebilecek, strateji oluşturabilecek, bireysel performansın önemini kavrayabilecek ve hedef belirleme aşamalarını uygulayabileceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Yönetim kadrosu çalışanları, yönetici adayları, proje yöneticileri ve kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.