KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Günümüzde kurumların rekabet yapısı gün geçtikte farklı bir yapı almaktadır. Öyle ki finansal rekabetin yanında sosyal sorumluluk da artık kurumlar arasında rekabet konusu haline gelmiştir. Hem kurumsal imaj hem de farkındalık yaratmak için kurumlar sosyal sorumluluk alanına büyük önem vermeye başlamışlardır. Bu doğrultuda bu program katılımcıları risk taşıyan ve gelecekte yaşanabilecek sosyal, çevresel, etik ve ekonomik alanlarla ilgili önlem alınması konusunda bilgilendirmek ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde yönetimini öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, kurum ve kuruluşların kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili farkındalığın artması, bu farkındalığın ve bilgilerin iş yapış biçimlerinde özümsenmesi, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması ve geleceğin genç kurumsal sosyal sorumluluk liderlerinin yetiştirilmesidir.

Bu eğitim sonunda katılımcıların kurumsal sosyal sorumluluk ile farkındalıkları artacak, KSS standartları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu çerçevede ne gibi önlemler alınabileceğini öğrenebilecekler.

Kimler Katılabilir?

Kurumların kurumsal sosyal sorumluluk veya sürdürülebilirlik yöneticileri, kurumsal iletişim departmanı yöneticileri, İK yöneticileri, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve bu konu hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.