HIZLI OKUMA

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Bilgiye erişmenin en kolay olduğu ve zamanın her şeyden daha değerli olduğu günümüz koşullarında doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak büyük önem kazanmıştır. Bununla birlikte okumaya ayrılan zaman da gittikçe azalmaya başlamıştır. Yoğun iş temposu ve artan sınav sayıları hızlı okumayı bir nevi zorunluluk haline getirmiştir. Hızlı okuma yapmak kişinin kelime haznesini artırır. Kelime haznesinin artması kişinin kendisini daha iyi ifade etmesini sağlar ve özgüvenini geliştirir. Daha az zamanda daha çok bilgi edinilir ve motivasyon artar.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı katılımcıların okuma hızını artırarak okuduklarını daha iyi anlamalarını ve anladıklarını daha fazla zaman hafızada tutmalarını sağlamak, odaklanmayı artırmak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamaktır. Ayrıca hızlı okuma tekniklerini öğreterek okuma sırasında göz ritmini ve kabiliyetini geliştirerek gözlerin yorulmasını en aza indirgemektir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar; hızlı okuma yapmanın önemini kavrayarak, daha az zamanda daha çok bilgi edinebilecekler, zihinsel dağınıklığın önüne geçerek konuşma, iletişim, öğrenme ve motivasyon gibi yetkinliklerini geliştirebilecekler.

Kimler Katılabilir?

Öğrenciler, her kademe çalışanlar, sınavlara hazırlananlar, öğrendiklerini ve bilgi birikimini daha etkin kullanmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.