BEDEN DİLİ

Eğitimin Kapsam ve Hedefi:

İnsanlık tarihinde beden dili konuşma dilinden çok daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki var oluştan bu yana insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için beden dilini kullanmışlardır. Bu nedenle iletişimde beden dili konuşma dilinden çok daha fazla şey anlatmaya yarar ve dünya çapında geçerliliği olan bir dildir. Evrensel bir dil olmasının yanında her toplumun kendine ait bir beden dili anlamlandırması da vardır.

Çoğu insan karşısındakinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğine odaklanır. Bu nedenle karşıdaki kişiye düşünceleri doğru aktarmanın ve iletişimin her bir aşamasına hâkim olmanın yolu, beden dilini bilmekten ve etkili kullanmaktan geçer.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı katılımcılara beden diline hâkim olup daha iyi bir iletişim kurma yöntemlerini öğretmek, insanların beden dilini okuyarak kişilik ve düşünce yapılarını çözmenin yollarını öğretmek ve daha profesyonel bir kişisel imaja sahip olmalarını sağlamaktır.

Bu eğitim sonunda katılımcılar; daha iyi bir iletişim kuracak, kendilerini en iyi ve en etkili biçimde ifade etmenin yollarını öğrenecek ve iletişime geçtiği insanları daha doğru bir şekilde analiz edebileceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Yöneticiler, yönetici adayları, proje yöneticileri, İK yöneticileri, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve kişisel farkındalığını artırmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.