AR-GE VE İNOVASYON

ID:
MI 204

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi:

Ar-Ge bireyin ve toplumun bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunacak yeni ve yaratıcı fikirler üretmek ve bu üretimin yeni uygulamalara yol açmasını sağlayacak işleri kapsar. İnovasyon ise yeni veya iyileştirilmiş bir ürünü ticari bir gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. İnovasyon tek yönlü veya anlık bir şey değildir, aksine tüm alanları kapsayan ve sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle ortaya konulan ve geliştirilen bu fikirlerin sonuçları sürekli değerlendirilmeli ve yeni getirilerin sürece dâhil edilmesi gerekir. Bu nedenle Ar-Ge ve İnovasyon birbirinden bağımsız düşünülemez.

Günümüzün sürekli değişen rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda hangi sektörde olursa olsun kurumların kendilerini sürekli yenilemeye, yeni atılımlar ve girişimler yapmaya ihtiyaçları vardır. Bunun için ortaya çıkan yeni fikir ve ürünlerin doğru tasarlanması ve yönetilmesi gerekir. Başlangıçtan sonuna kadar doğru tasarlanmış bir projenin yürütülmesi ve dış kaynak bulması daha kolaydır. Bu doğrultuda alınacak bir eğitim doğru zamanda doğru adımlarla ilerlemeyi sağlar ve yeni fırsatlardan yararlanabilme imkânı verir.

Eğitimin Amacı

Katılımcılara inovasyonun tam anlamıyla ne olduğunun, inovasyonun firma kültüründeki yerinin, inovasyon süreçlerinin ve bu süreçlerdeki farklı teknik ve metodların nasıl uygulanacağının öğretilmesidir. Bunun yanında katılımcılara kendi Ar-Ge projelerini yönetebilme, KOSGEB ve Ar-Ge fonlarından yararlanabilme, pazarlanabilir ve satılabilir bir inovasyon oluşturabilme yetisi kazandırmaktır.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar; Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin nasıl yürütüldüğü, KOSGEB ve Ar-Ge desteklerini, Ar-Ge projesi teklifleri hazırlamayı ve yüksek kazançlı ürün ve hizmet geliştirme tekniklerini öğreneceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Firmaların teknik ve proje personelleri, ürün ve hizmet geliştirmeden sorumlu personelleri, her türlü sektörden ürün veya hizmet geliştirmeyi planlayan şirket yöneticileri, kariyerine Ar-Ge projesi uzmanlığı ile devam etmek isteyenler, daha iyi ve kârlı iş yapmak isteyen yöneticiler ve bu konular hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen herkes katılabilir.